Languages

You are here

Anastasia A. Levitskaya

Developing Media Literacy and Media Criticism in Canada

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Levitskaya A.A. (2016) Formirovanie mediynoy gramotnosti i mediakritika v Kanade [Developing Media Literacy and Media Criticism in Canada]. Mediaskop 1. Available at: http://mediascope.ru/?q=node/2087

Influence of Media Critics on Media Duality in Switzerland

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Subscribe to RSS - Anastasia A. Levitskaya