Languages

You are here

Foreign Media

“Fundamental British Values”: the Reaction of the British Quality Press

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Typological Features of Italian Visual Arts Magazines

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Gorlova E.V. (2018) Tipologicheskiye osobennosti ital'yanskikh zhurnalov ob izobrazitel'nom iskusstve [Typological Features of Italian Visual Arts Magazines]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2451

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.13

Promotion of Favorable Image of China in Traditional and New Media

Научные исследования: 
Выпуски: 
Authors: 

For citation: Tsze C. (2018) Prodvizheniye polozhitel'nogo imidzha Kitaya v traditsionnykh SMI i media novogo tipa [Promotion of Favorable Image of China in Traditional and New Media]. Mediaskop 2. (in Russian).

North European Model of the Media: Shift of Tone

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Galkina M.Yu. (2018)Severoyevropeyskaya model' SMI: smeshcheniye aktsentov [North European Model of the Media: Shift of Tone]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2439

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.1

State Policy of France as a Tool for Preserving the National Media Product in the Era of Globalization and Digital Revolution

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zakharova M.V. (2018) Gosudarstvennaya politika Frantsii kak instrument sokhraneniya natsional'nogo mediaprodukta v epokhu globalizatsii i tsifrovoy revolyutsii [State Policy of France as a Tool for Preserving the National Media Product in the Era of Globalization and Digital Revolution]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2412

Current Issues of Child Migration in Germany (case of Der Spiegelmagazine)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Islanova J.R. (2017) Aktual'nye problemy detskoy migratsii v Germanii (na primere zhurnala «Shpigel'») [Current Issues of Child Migration in Germany (case of Der Spiegelmagazine)]. Mediaskop4. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2393

Concept "Family" in the Quality Press of Great Britain (the case of the online version of The Guardian)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Differences and Similarities Between the First and the Second City Newspapers in the USA

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Le Monde diplomatique Newspaper: the Way to Independence

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

The Orthodox Church of Cyprus in the Space of Printed and Internet Communication (2000−2016)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Bogdanova O.A.

Pages

Subscribe to RSS - Foreign Media