Languages

You are here

Issue №2. 2018г.

Communicative Technologies of the Regional Electoral Campaign of 2016 in the Internet

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Nikitina E.A., Melnikova N.A., Nenevolina P.N. (2018) Kommunikativnyye tekhnologii regional'noy elektoral'noy kampanii 2016 g. v seti Internet [Communicative Technologies of the Regional Electoral Campaign of 2016 in the Internet]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2448

Typological Features of Italian Visual Arts Magazines

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Gorlova E.V. (2018) Tipologicheskiye osobennosti ital'yanskikh zhurnalov ob izobrazitel'nom iskusstve [Typological Features of Italian Visual Arts Magazines]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2451

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.13

The Clickbait as a Means of Making False Information in the Internet Communication

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Vol'skaya N.N. (2018) Klikbeyt kak sredstvo sozdaniya lozhnoy informatsii v internet-kommunikatsii [The Clickbait as a Means of Making False Information in the Internet Communication]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2450

Journalism in the Information Field of Russia (results of research)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Lazutina G.V. (2018) Zрurnalistika v informatsionnom pole Rossii (po itogam issledovaniya) [Journalism in the Information Field of Russia (results of research)]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2447

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.9

 

Digital Critical Media Theory: Reasons and Explanatory Possibilities

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Dekalov V.V. (2018) Digital'naya kriticheskaya teoriya media: osnovaniya i ob"yasnitel'nyye vozmozhnosti [Digital Critical Media Theory: Reasons and Explanatory Possibilities]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2443

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.5

 

Polyfunctionality of Titles in I.B. Rodnyanskaya's Literary-critical Articles

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Zenova E.M. (2018) Polifunktsional'nost' zaglaviy v literaturno-kriticheskikh stat'yakh I.B. Rodnyanskoy [Polyfunctionality of Titles in I.B. Rodnyanskaya's Literary-critical Articles]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2442

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.4

 

Editorial Comment as an Element of Mass Media News Text in Social Networks: Pragmastylistic Features (based on mass media communities in "VKontakte")

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Nosovets S.G. (2018) Redaktsionnyy kommentariy kak element novostnogo teksta SMI v sotsial'nykh setyakh: pragmastilisticheskiye osobennosti (na materiale pablikov SMI v «VKontakte») [Editorial Comment as an Element of Mass Media News Text in Social Networks: Pragmastylistic Features (based on mass media communities in "VKontakte")].

Transformation of Corporate Cinematography

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Kolodkina A.E. (2018) Transformatsiya korporativnogo kino v Rossii [Transformation of Corporate Cinematography]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2440

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.2

 

© Alina E. Kolodkina

Promotion of Favorable Image of China in Traditional and New Media

Научные исследования: 
Выпуски: 
Authors: 

For citation: Tsze C. (2018) Prodvizheniye polozhitel'nogo imidzha Kitaya v traditsionnykh SMI i media novogo tipa [Promotion of Favorable Image of China in Traditional and New Media]. Mediaskop 2. (in Russian).

The Image of the Artistic Era in Lifestyle Media as an Aesthetic Experience for the Reader

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Sidorova S.Y. (2018) Obraz khudozhestvennoy epokhi v layfstayl-media kak esteticheskiy opyt dlya chitatelya [The Image of the Artistic Era in Lifestyle Media as an Aesthetic Experience for the Reader]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2446

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.8

 

Pages

Subscribe to RSS - Issue №2. 2018г.