Languages

You are here

Evolution of the Model of Institutional Management of Chinese Broadcasting Media

Научные исследования: 
Выпуски: 
Authors: 

 

For citation: Dong Yafeng (2019) Evolyutsiya modeli institutsional'nogo upravleniya kitayskimi radioveshchatel'nymi SMI [Evolution of the Model of Institutional Management of Chinese Broadcasting Media]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2544

DOI: 10.30547/mediascope.2.2019.3

 

© Dong Yafeng
PhD student at the Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Xi`an, China), dongyafeng1984@yandex.ru

 

Abstract

The key problem of the process of changes in the system of broadcasting media is the relationship between the government and the market. Institutionalization and commercialization (marketization) are two basic ideas of changes in the economy of broadcasting media. Due to the reforms of the institutionalization of China's broadcasting media in the field of radio media management, the administrative management (in fact, 'human decision management') is gradually being replaced by 'law-based management', the government's control over the radio industry can be achieved through the development of competent scientific regulations. Taking into account the current state of affairs in China, choosing from commercialization (marketization) and institutionalization, China's broadcasting media preferred the path of economic reforms to prudent commercialization (marketization) with the system's guiding role. The article analyzes the evolution of models of governmental organization of stations, bodies of public administration and government regulation at three stages of economic reforms of Chinese broadcasting media; reveals in detail the idea of institutionalization of economic reforms of Chinese broadcasting media: it was made an attempt to give clarity and scientific character to the functions of broadcasting and management of broadcasting media. This article interprets and comprehends the essence of economic reforms of Chinese broadcasting media from the point of view of institutionalization. Using the methods of documentary analysis, generalization and historical research, the article organizes scientific literature from 1989 to 2015. The present article helps us at the macro level to study out and realize the economic reforms of China's broadcasting media.

Keywords: economic reforms of Chinese broadcasting media, model of state institutional media management, evolution.

 

References

Chzhan S., Li Ts. (2015) Shutszyuy khebin beytszinsya guandyan' sinchzhen guan'li chuansin' yan'tszyu= Issledovanie innovatsiy v oblasti administrativnogo upravleniya radio- i televeshchaniem na fone sliyaniya dvukh upravleniy [Survey of Innovations in the Administration of Radio and Television Broadcasting against the Background of the Merger of Two Departments]. Chzhungo sinchzhen guan'li 7 (361): 37–42. (in Chinese).

Fan Kh. (ed.) (2009) Chzhungo sin'ven' chuan'bo shi = Istoriya kitayskoy pressy [The History of the Chinese Press]. Beijing: Chinese People's Univ. Publ. (in Chinese).

Li S. (2005) Chuan'mey tszituan' tszinin syan'chzhuan tszi tsi myan'lin' de tszige chzhunda ven'ti. Chzhungo meyti fachzhan' yan'tszyu baogao 2004 nyan' tszyuan' = Sovremennoe sostoyanie upravleniya mediagruppami i ikh osnovnye problemy [The Current State of Media Group Management and Their Main Problems]. Wuhan: Wuhan Publ. (in Chinese).

Pan S. (2010) Chzhungo chuan'meye gaychzhi de lotszi yuy kun'tszin = Logika i kriticheskie polozheniya perestroyki mediaindustrii Kitaya [Logic and the Key Theses of Chinese Media Industry Restructuring]. Danday chuan'bo 2: 42–44. (in Chinese).

Shi Ts. (2014) Chzhungo guanbo dyan'shi tichzhi gayge khuygu yuy chuansin' shesyan = Retrospektiva i razmyshleniya o novovvedeniyakh v oblasti strukturnoy reformy radio i televideniya Kitaya [Retrospective and Reflections on Innovations in the Field of Structural Reform of Radio and Television in China]. Chzhungo yusyan' dyan'shi 12: 1357–1361. (in Chinese).

Tsyan' G. Chzhungo chuan'mey tichzhi gayge yan'tszyu: tsuu lyanfen'kay dao san'fen'kay: boshi lun'ven' = Issledovanie reformy struktury SMI Kitaya: ot razdeleniya na dve chasti k razdeleniyu na tri chaste [Study of the Reform of the Structure of Chinese Media: from the Division into Two Parts to the Division into Three Parts: Dr. philol. sci. diss.]. Wuhan, 2009. (in Chinese).

Tu Ch., U F. (2013) Chuan'mey tszinin guan'li = Operativnoe upravlenie SMI [Operational Media Management]. Beijing: Beijing Pedagogical Univ. Publ. (in Chinese).

Yan Ya. (2015) Syan'day guanbo tszay tsyuan'meyti shiday de zhunkhe fachzhan' = Razvitie radioveshchaniya v epokhu konvergentsii SMI [The Development of Broadcasting in the Era of Media Convergence]. Sibu guanbo dyan'shi 8: 29. (in Chinese).

Yuy G., Su B. (2010) Chzhungo meytsze guychzhi de fachzhan' ven'ti yuy veylay fansyan = Razvitie, problemy i budushchie napravleniya zakonodatel'nogo regulirovaniya SMI Kitaya [Development, Problems and Future Courses of the Legislative Regulation of the Chinese Media]. Danday chuan'bo 1: 10–17. (in Chinese).