Languages

You are here

Russian Ethnic Media: Content Analysis (exemplified by the Tatar and Chuvash media)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Gladkova A.A., Lazutova N.M., Tikhonova O.V., Cherevko T.S., Danilov A.P., Danilov A.A., Batrshina D.N. (2018) Etnicheskie SMI Rossii: soderzhatel'nyy analiz (na primere SMI respublik Tatarstan i Chuvashiya) [Russian Ethnic Media: Content Analysis (exemplified by the Tatar and Chuvash media)]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2411

 

© Anna A. Gladkova
PhD in Philology, Senior Researcher at the Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), gladkova_a@list.ru

© Natalya M. Lazutova
Senior researcher at the Chair of Periodical Press, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), n.m.rom@yandex.ru

© Olga V. Tikhonova
PhD in Philology, Senior Lecturer at the Chair of Television and Radio Broadcasting, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), tihonovao@list.ru

© Taras S. Cherevko
PhD in Philology, Senior Researcher at the Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), cherevkot@mail.ru

© Anatoliy P. Danilov
PhD in History, professor, head of the Chair of Journalism, I. N. Ulianov Chuvash State University (Cheboksary, Russia), anatoliy.p.danilov@gmail.com

© Andrey A. Danilov
Doctor of Historical Sciences, associate professor at the Chair of Journalism, I. N. Ulianov Chuvash State University (Cheboksary, Russia), danilov.andrey@mail.ru

© Dilyara N. Batrshina
Postgraduate student at the Higher School of Journalism and Media Communications, Kazan Federal University (Kazan, Russia), dilarik08@mail.ru

 

Abstract

The paper presents some results of research project "The Map of Russian Ethnic Media", carried out by a group of researchers since 2015. Quantitative and qualitative content analysis of print, audiovisual and electronic media in Tatar and Chuvash languages, conducted during a two-week period in fall 2016, revealed several interesting trends. This includes among other things significant difference in the number of publications produced for different types of media, with print and audiovisual media clearly dominating over electronic media; a noticeable gap between publications in Russian and in ethnic languages; the choice of topics for publications in different types of media, with culture and arts being the most popular ones, etc. Furthermore, the paper discusses challenges ethnic media in Tatarstan and Chuvash republics are facing today, including decrease of newspapers' circulations and readership, and outlines possible trends of their further development.

Keywords: ethnic groups; audiovisual, print, electronic media; Russian Federation; Tatarstan; Chuvashia.

 

References

Bachaev A.A. (2016) SMI i mezhnatsional'nye otnosheniya: analiz sovremennykh problem [Mass Media and Interethnic Relations: Analysis of Current Problems]. Voprosy politologii 1(21): 114−122.

Blokhin I.N. (2008) Etnologicheskaya kul'tura zhurnalista [Ethnological Culture of a Journalist]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya. Vostokovedenie. Zhurnalistika 2−2: 302−307.

Blokhin I.N. (2014) Zhurnalistika v etnopoliticheskikh kommunikatsiyakh: interpretatsii tolerantnosti [Journalism in Ethnopolitical Communication: Interpretation of Tolerance]. Gumanitarnyy vektor. Seriya: Istoriya, politologiya 3(39): 110−115.

Danilov A.A., Danilov A.P., Danilova M.G. (2016) Mediatekst veb-formata v sovremennoy novostnoy zhurnalistike Chuvashii [Media Text of Web Format in Modern News Journalism in Chuvashia]. In: Ashmarinskie chteniya: sbornik trudov X mezhdunar. nauchno-prakticheskoy konferentsii (Cheboksary, 20−21 oktyabrya 2016 g.) [Ashmarin Readings: proceedings of the 10th Scientific and Practical Conference]. Cheboksary: Chuvash St. Univ. Publ., pp. 242−244.

Drobizheva L.M. (2010) Etnichnost' v sovremennom obshchestve: novye podkhody, starye mify, sotsial'nye praktiki [Ethnicity in Modern Society: Current Approaches, Old Myths, Social Practices]. Vestnik instituta sotsiologii 1: 429−442.

Dunas D.V. (2013) The effect of the «last drop»: on the question of the media's ability to have a harmful impact on the audience. Psychology in Russia: State of the Art 6: 144−152.

Garifullin V.Z. (2013) Rol' musul'manskikh SMI v obespechenii etnokonfessional'noy tolerantnosti v Tatarstane [The Role of Muslim Media in Securing Ethnoconfessional Tolerance in Tatarstan]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta 21(312): 131−134.

Gladkova A.A., Kulchitskaya D.Yu., Lazutova N.M., Cherevko T.S. (2016) Sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya etnicheskikh SMI Rossii (televidenie, radio, pressa, Internet) [Russian Ethnic Media: Current State and Trends of Development (Television, Radio, Press, Internet)]. Mediaskop2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/?q=node/2116

Magomedova M.A. (2014) SMI kak osnovnoy resurs informatsionnogo obespecheniya optimizatsii mezhnatsional'nykh otnosheniy [Mass Media as a Main Resource of Informational Provision of Internethnic Relations' Optimization]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya 1: 345−347.

Mal'kova V.K. (2014) Etnicheskaya tematika v rossiyskom informatsionnom prostranstve [Ethnic Issues in Russian Information Space]. Kommunikologiya 5(3): 101−117.

Mal'kova V.K. (2005) «Ne dopuskaetsya razzhiganie mezhnatsional'noy rozni...»: kniga ob etnicheskoy zhurnalistike. Iz opyta analiza rossiyskoy pressy ["One Should Not Allow International Conflicts Arise…": the Book about Ethnic Journalism. The Analysis of Russian Press]. Moscow: Academia Publ.

Matsaganis M.D., Katz V.S., Ball-Rokeach S.J. (2011) Understanding ethnic media. Producers, consumers, and societies. SAGE.

Mel'nikov M. (ed.) (2006) Prikladnaya konfliktologiya dlya zhurnalistov [Handbook of Conflictology for Journalists]. Moscow: Prava cheloveka Publ.

Tayusheva S.N. (2010) Institutsional'naya struktura regional'nogo massmediynogo prostranstva: tipologicheskie modeli, tendentsii razvitiya (na primere Respubliki Tatarstan): avtoref. dis. … kand. sotsiol. nauk [Institutional Structure of Regional Mass Media Space: Typological Models and Trends of Development (exemplified by Tatarstan republic)]: abstract of PhD philol. sci. diss.]. Kazan', 2010.

Tuganova E.A. (2014) Modeli upravleniya massmedia v Respublike Tatarstan v usloviyakh innovatsionnoy ekonomiki [Models of Media Management in the Republic of Tatarstan under Innovational Economy]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta 1(17): 344−348.

Tulupov V.V. (2013) Osveshchenie mezhnatsional'nykh otnosheniy v regional'nykh SMI [The Coverage of Interethnic Relations in Regional Media]. Aktsenty. Novoe v massovoy kommunikatsii 7−8: 2−3.

Shkondin M.V. (2016) Publichnost' etnicheskogo mediaprostranstva [The Publicity of Ethnic Media Space]. In: Gladkova A.A., Minaeva O.D., Smirnova O.V., Shkondin (eds.) Этническая журналистика: история и современность. Ежегодник № 9 [Annual Book № 9. Ethnic Journalism: History and Modern State]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. Publ.

Shulumba B.V. (2013) SMI i etnichnost': ot yazyka vrazhdy k yazyku tolerantnosti [Mass Media and Ethnicity: from Hate Speech to Tolerance Speech]. Sotsial'no-gumanitarnye znaniya 5: 56−63.

Svitich L.G., Smirnova O.V., Sidorov O.G. (2015) Ulusnye (rayonnye) gazety RS(Ya): funktsional'no-soderzhatel'naya struktura (po rezul'tatam oprosa zhurnalistov) [Ulus (Regional) Newspapers of Republic of Sakha (Yakutia): Functional and Semantic Structure (Journalist Survey)]. Vestnik Severo-vostochnogo federal'nogo universiteta 3(47): 163−179.

Vartanova E.L. (2013) Constructing Russian media system in the context of globalization. In: World of Media. Yearbook of Russian Media and Journalism Studies. Moscow: MediaMir, pp. 9−36.

Vartanova E.L. (2015) Sovremennye rossiyskie issledovaniya SMI: obnovlenie teoreticheskikh podkhodov [Modern Russian Media Studies (the Update of Theoretical Approaches)]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10: Zhurnalistika 6: 5−26.