Languages

You are here

Conflict of Agendas: Religious Life of Crimea and Its Coverage by Local Print and Internet Media

Научные исследования: 
Выпуски: 
Authors: 

For citation: Khrul V.M. (2017) Konflikt povestok: religioznaya zhizn' Kryma i ee osveshchenie v mestnykh pechatnykh i internet-SMI [Conflict of Agendas: Religious Life of Crimea and Its Coverage by Local Print and Internet Media]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2302

 

© Viktor M. Khrul
PhD, Associate Professor at the Chair of Sociology of Journalism, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia),
amen@mail.ru

 

Material is based on the report presented during the interdepartmental scholar seminar "Prokhorov Readings", which took place on 21 March 2017 at the Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University.

 

Abstract

The author analyses the coverage of religious topic in the Crimean press and Internet media in the context of its integration into Russian media system. Building upon the theory of agenda setting, the author compares real and media pictures of religious life in Crimea, which leads him to the conclusions regarding politicization of religion and folkloric and festive interest towards it. Besides, the increased level of state and political influence on journalistic activity impacting the formation of media agenda is noted.

Keywords: religion, Crimea, agenda, press, Internet media.

 

Notes

KrymInform. 2016. February 11. Available at: http://www.c-inform.info/news/id/35167

Krymskaya pravda. 2016. May, 15. Available at: http://c-pravda.ru/newspapers/2016/02/20/krymu-ne-nuzhen-medzhlis; 2016. January 23. Available at: http://c-pravda.ru/newspapers/2016/01/23/s-dnjom-svyatojjmuchenicy-tatiany

Krymskaya sluzhba novostey [Crimean News Service]. 2016, February 18. Available at: http://news.allcrimea.net/news/2016/2/18/musulmane-moskvy-podderzhali-zapret-deyatelnosti-medzhlisa-v-krymu-54036/

Krymskiy telegraf. 2016, no. 369(8), March, 4−10, p. 17; 2015, December 31  – 2016,  January 14,  no. 361(50), pp. 14−15.

Pereregistratsiya religioznykh organizatsiy v Krymu (fragment otcheta OBSE). [Re-Registration of Religious Organizations in Crimea (fragment of the OSCE report)]. Informatsionno-analiticheskiy tsentr «Sova», 2015, September 17. Available at: http://www.sova-center.ru/religion/publications/2015/09/d32824/

 Religioznaya karta Kryma. [Religious Map of Crimea. Religious Information Service of Ukraine]. Religiozno-informatsionnaya sluzhba Ukrainy, 2014, April 8. Available at: http://risu.org.ua/ru/index/monitoring/society_digest/56023/

 

 

References

Anikina M.E. Global'nye i lokal'nye osobennosti professional'nogo soznaniya zhurnalistov Krymskogo poluostrova [Global and Local Aspects of Professional Consciousness of the Journalists of the Crimean Peninsula]. In: Aktual'nye problemy mediaissledovaniy-2016. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii NAMMI [Current Issues of Media Research 2016. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference NAMMI]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. Publ., pp. 11−12.

D'yakova E.G. (2002) Massovaya kommunikatsiya i vlast' [Mass Communication and Power]. Ekaterinburg: UrO RAN Publ.

Khrul' V.M. (2012 a) Mediatizatsiya religioznykh tsennostey kak faktor formirovaniya kul'tury dialoga v rossiyskoy zhurnalistike [Mediatization of Religious Values as Factor of Formation of Dialogue Culture in Russian Journalism]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10, Zhurnalistika 4: 59−71.

Khrul' V.M.  (2012 b) Religiya, mass-media i predstavleniya o Boge v sovremennoy Rossii. Opyt mezhdistsiplinarnogo issledovaniya [Religion, Mass Media and Notion of God in Modern Russia. Experience of Interdisciplinary Survey]. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing/

McCombs M., Stroud N. J. (2014) Psychology of Agenda-Setting Effects. Mapping the Paths of Information Processing. Review of Communication Research 2(1): 68−93.

McCombs M., Shaw D. (1972) The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly 36 (2): 176.

McCombs M.E., Shaw D.L. (1993) The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in the Marketplace of Ideas. Journal of Communication 43(2): 58−67.

Pushkareva D.A., Khrul' V.M. (2016) Etos zhurnalistov Moskvy i Kryma: opyt sravnitel'nogo analiza [Ethos of Journalists in Moscow and Crimea: Experience of Comparative Analysis]. In: Chernomorskaya konferentsiya MGU-2016 [The Black Sea Conference of Lomonosov Moscow State University 2016]. Sevastopol, pp. 33−34.

Schepilova G.G. (2017) SMI Krymskogo poluostrova: problemy integratsii v rossiyskoe mediaprostranstvo [Mass Media of the Crimean Peninsula: Issues of Integration in Russian Media Space]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2269