Languages

You are here

Mass Media of the Crimean Peninsula: Issues of Integration in Russian Media Space

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Schepilova G.G. (2017) SMI Krymskogo poluostrova: problemy integratsii v rossiyskoe mediaprostranstvo [Mass Media of the Crimean Peninsula: Issues of Integration in Russian Media Space]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2269

 

 

© Galina G. Schepilova
Doctor of Philology, Professor at the Chair of Media Theory and Economics, Faculty of Journalism, Moscow State University (Moscow, Russia), shgg@yandex.ru

 

This paper has been prepared on the basis of the report presented during the plenary session of the International Scientific and Practical Conference "Journalism in 2016: Creativity, Profession, Industry", which took place at the Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, February 7-8, 2017.

 

Abstract

The author draws attention to the mediasystem of the Crimean peninsula in the conditions of new nationhood. Accession of Crimea and Sevastopol by the Russian Federation revealed problem areas connected to the mass media integration of the new regions in Russian mediasystem.

Keywords: mass media market of Crimea and Sevastopol, problem areas, integration, research

 

Notes

Ofitsial'nyy sayt «Pochty Rossii» [Official Website of "Russian Post"]. Available at: http://www.russianpost.ru (aссessed: 11.03.2016).

Ofitsial'nyy sayt telekanala IKS [Official Website of ICS TV channel]. Available at: http://ikstv.ru/o-kanale.php (aссessed: 21.01.2017).

Sayt Ministerstva vnutrenney politiki, informatsii i svyazi Respubliki Krym [Website of the Ministry of Internal Politics, Information and Communication of The Republic of Crimea]. Available at: http://minfo.rk.gov.ru (aссessed: 14.03.2016).

 

References

Anikina M.E. (2016) Global'nye i lokal'nye osobennosti professional'nogo soznaniya zhurnalistov Krymskogo poluostrova [Global and Local Specificity of Professional Consciousness]. In: Aktual'nye problemy mediaissledovaniy-2016. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii NAMMI [Current Issues of Media Research 2016. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference NAMMI]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. Publ, pp. 11−12.

Il'chenko D.S., Lebedenko M E., Plautina Yu.D. (2017) Osveshchenie temy nauki v pechatnykh i elektronnykh SMI Kryma v usloviyakh smeny gosudarstva. Issledovaniya media: tendentsii-2016 [Coverage of Science in Print and Online Media of Crimea in the Conditions of the Changing of State]. In: Sbornik statey nauchnykh sotrudnikov fakul'teta zhurnalistiki MGU [Collection of articles written by the researchers at the Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. Publ., pp. 53−80.

Pushkareva D.A. (a) Mediasistema respubliki Krym i Sevastopolya [Mediasystem of the Crimean Republic and Sevastopol]. In: Informatsionnyy potentsial obshchestva i resursy mediasistemy. Zhurnalistika-2015. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Information Capacities of Society and Resources of Mediasytem. Journalism 2015. Proceeding of the International Scientific-Practical Conference ]. Moscow: Faculty of Journalism, Moscow St. Univ. Publ., pp. 18−19.

Pushkareva D.A. (b) (2016) Tipologicheskaya spetsifika vedushchikh krymskikh gazet [Typological Characteristics of the Leading Crimean Newspapers]. MediaAl'manah 2: 68−76.

Pushkareva D.A., Khrul' V.M. (2016) Etos zhurnalistov Moskvy i Kryma: opyt sravnitel'nogo analiza [Ethos of Journalists in Moscow and Crimea: Experience of Comparative Analysis]. In: Chernomorskaya konferentsiya MGU-2016 [The Black Sea Conference of Lomonosov Moscow State University 2016]. Sevastopol, pp. 33−34.

Schepilova G.G. (2016) Gazetnyy rynok Krymskogo poluostrova: v poiskakh modeli finansirovaniya [Newspaper Market of the Crimean Peninsula: in Search of a Funding Model]. MediaAl'manah 4:  32−38.