Languages

You are here

Yulia F. Shamsutdinova

Online Communities for Deaf and Hearing-Impaired People in Popular Social Media in Russia: Quantitative and Qualitative Characteristics

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: ShamsutdinovaY.F. (2019) Onlayn-soobshchestva dlya glukhikh i slaboslyshashchikh lyudey v populyarnykh sotsial'nykh media Rossii: kolichestvennye i kachestvennye kharakteristiki

Subscribe to RSS - Yulia F. Shamsutdinova