Languages

You are here

Alexander A. Malyshev

Communicative Model “Color-Sense” in Headlines of the Yellow Press: the Polycode Language Game

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Malyshev A.A., Tyutina A.I. (2019) Kommunikativnaya model' «tsvet – smysl» v zagolovkakh zheltoy pressy: polikodovaya yazykovaya igra [Communicative Model "Color-Sense" in Headlines of the Yellow Press: the Polycode Language Game]. Mediaskop2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2551

DOI: 10.30547/mediascope.2.2019.10

 

Subscribe to RSS - Alexander A. Malyshev