Languages

You are here

Vladislav V. Dekalov

Digital Critical Media Theory: Reasons and Explanatory Possibilities

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Dekalov V.V. (2018) Digital'naya kriticheskaya teoriya media: osnovaniya i ob"yasnitel'nyye vozmozhnosti [Digital Critical Media Theory: Reasons and Explanatory Possibilities]. Mediaskop 2. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2443

DOI: 10.30547/mediascope.2.2018.5

 

Subscribe to RSS - Vladislav V. Dekalov