Languages

You are here

Aleksandr V. Kolesnichenko

What Makes Researchers Take up Journalism (the Experience of the Scientific Journalism Workshop at the Faculty of Journalism of Lomonosov Moscow State University)

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Pronina E.E., Ilchenko D.S., Kolesnichenko A.V. (2018) Pochemu molodyye issledovateli khotyat uchit'sya zhurnalistike (opyt Masterskoy nauchnoy zhurnalistiki pri fakul'tete zhurnalistiki MGU) [What Makes Researchers Take up Journalism (the Experience of the Scientific Journalism Workshop at the Faculty of Journalism of Lomonosov Moscow State University)]. Mediaskop 3. (in Russian).

News Selection Criteria in Contemporary Russian Media

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Kolesnichenko A.V. (2018) Kriterii otbora novostey v sovremennykh rossiyskikh SMI [News Selection Criteria in Contemporary Russian Media]. Mediaskop 3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2467

Multimedia Elements in Modern Media Text

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Vyrkovsky A.V., Galkina M.Yu., Kolesnichenko A.V., Obraztsova A.Yu., Vartanov S.A. (2017) Mul'timediynye elementy v sovremennom mediatekste [Multimedia Elements in Modern Media Text]. Mediaskop 3. (in Russian).

Subscribe to RSS - Aleksandr V. Kolesnichenko