Languages

You are here

Aleksandr V. Sharikov

On Modern Condition and Future Development of the Sphere of Communication Sciences in Russia

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Dzyaloshinsky I.M., Sharikov A.V. (2017) O sovremennom sostoyanii i dal'neyshem razvitii sfery kommunikatsionnykh nauk v Rossii [On Modern Condition and Future Development of the Sphere of Communication Sciences in Russia]. Mediaskop 3. (in Russian).

Subscribe to RSS - Aleksandr V. Sharikov