Languages

You are here

Theory of Media and Mass Communication

Objective vs Real: Critical Remarks on the Concept of Objective Journalism

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

The  Forecast of Changes in State Regulation of Russian Media

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Mechanisms of Interactive Media Functioning in the Area of Socio-Political Issues

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Fake in the Practice of Electronic Media: Validation Criteria

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Ilchenko S.N. (2016) Feyk v praktike elektronnykh SMI: kriterii dostovernosti [Fake in the practice of electronic media: validation criteria]. Mediaskop 4. Available at: http://www.mediascope.ru/2237

 

Truthfulness, Objectivity and Humanism in the Perception of Journalists Representing Various Media

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Historical Fact and Specificity of Editor's Work with It

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Dyachenko D.V. (2016) Ponyatie istoricheskogo fakta i spetsifika redaktorskoy raboty s nim [Historical Fact and Specificity of Editor's Work with It]. Mediaskop 3. Available at: http://mediascope.ru/node/2148

 

Specificity and Nature of the Term "Socio-political Broadcasting"

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

National Mentality Reveals Itself in the Perception of Fantasy

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

Convergence in the Work of Russian Journalist

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Galkina M.Yu., Vyrkovsky A.V., Kolesnichenko A.V., Obraztsova A.Yu. (2016) Konvergentsiya v rabote rossiyskogo zhurnalista [Convergence in the Work of Russian Journalist]. Mediaskop 1. Available at: http://www.mediascope.ru/?q=node/2079

 

Media Futurology: Sense Journalism Vis-a-Vis Robotization of Media Production and Society

Научные исследования: 
Выпуски: 
Authors: 

 

For citation: Zorin K.A. (2016) Mediafuturologiya: «zhurnalistika smysla» v usloviyakh robotizatsii mediaproizvodstva i obshchestva [Media Futurology: Sense Journalism Vis-a-Vis Robotization of Media Production and Society]. Mediaskop 1. Available at: http://www.mediascope.ru/?q=node/2078

Pages

Subscribe to RSS - Theory of Media and Mass Communication