Languages

You are here

Anna A. Volkova

Use of Communication Capabilities of Internal Corporate Print Publications to Increase Staff Loyalty

Научные исследования: 
Выпуски: 
Authors: 

 

For citation: Volkova A.A. (2019) Ispol'zovanie kommunikatsionnykh vozmozhnostey vnutrikorporativnykh pechatnykh izdaniy dlya povysheniya loyal'nosti personala [Use of Communication Capabilities of Internal Corporate Print Publications to Increase Staff Loyalty]. Mediaskop 3. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2565

DOI: 10.30547/mediascope.3.2019.4

 

Subscribe to RSS - Anna A. Volkova