Languages

You are here

Issue №1. 2018г.

Media Space Measuring: Phenomenon of Built Environment

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Yanglyaeva M.M. (2018) Mediynoe izmerenie prostranstva: fenomen built environment [Media Space Measuring: Phenomenon of Built Environment]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2416

State Policy of France as a Tool for Preserving the National Media Product in the Era of Globalization and Digital Revolution

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Zakharova M.V. (2018) Gosudarstvennaya politika Frantsii kak instrument sokhraneniya natsional'nogo mediaprodukta v epokhu globalizatsii i tsifrovoy revolyutsii [State Policy of France as a Tool for Preserving the National Media Product in the Era of Globalization and Digital Revolution]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2412

Convergence in Advertising: Background, Origins, Forms

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Ziganshina A.A. (2018) Konvergentsiya v reklame: peredposylki, proiskhozhdenie, raznovidnosti [Convergence in Advertising: Background, Origins, Forms]. Mediaskop 1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2414
DOI: 10.30547/mediascope.1.2018.4

 

Russian Ethnic Media: Content Analysis (exemplified by the Tatar and Chuvash media)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Gladkova A.A., Lazutova N.M., Tikhonova O.V., Cherevko T.S., Danilov A.P., Danilov A.A., Batrshina D.N. (2018) Etnicheskie SMI Rossii: soderzhatel'nyy analiz (na primere SMI respublik Tatarstan i Chuvashiya) [Russian Ethnic Media: Content Analysis (exemplified by the Tatar and Chuvash media)]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2411

 

Pages

Subscribe to RSS - Issue №1. 2018г.