Languages

You are here

Concepts ‘information subsidies’ and ‘interpretive dominance’ with regard to public relations in politics

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Grinberg T. Concepts ‘information subsidies’ and ‘interpretive dominance’ with regard to public relations in politics // Mediascope. 2023. 1. Available at: http://www.mediascope.ru/2792

 

© Tatiana E. Grinberg

Professor at the Chair of Advertising and Public Relations, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), gritajourn@mail.ru

 

Abstract

The article attempts to include the terms "information subsidies" and "interpretive dominance" in the categorical apparatus of public relations in politics in the context of the formation of the political agenda in electoral processes. The author believes that these terms, reflecting the technologies of managing public opinion, quite fully reflect the goals of media relations in the political sphere and raises the problem of the need for research in this area in Russian realities.

 

Keywords: political agenda, public relations in politics, information subsidies, interpretive dominance.

 

References

Achkasova V.A. (2012) Printsip “povestki dnya” kak dominanta mediynogo prostranstva [Principle of ‘agenda’ as a dominance of the media space]. Zhurnalistskiy ezhegodnik. Pp 7–9. (In Russian)

Botan C.H., Hazleton V. (eds.) (2006) Public Relations Theory II. Routledge. Pp. 279–309.

Dunas D.V., Salikhova E.A., Tolokonnikova A.V, Babyna D.A. (2022) Ustanovlenie povestki dnya i effekt freyminga: o neobkhodimosti kontseptual'nogo edinstva v mediaissledovaniyakh «tsifrovoy molodezhi» [Setting of agenda and framing effect: on the necessity of conceptual unity in media studies of ‘digital youth’]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 10: Zhurnalistika 4. (In Russian)

D'yakova E.G., Trakhtenberg A.D. (2001) Massovaya kommunikatsiya: modeli vliyaniya. Kak ustanavlivaetsya povestka dnya? [Mass communication: models of influence. How is the agenda set?] Ekaterinburg: Gumanitarnyĭ un-t, Institut filosofii i prava UrO RAN Publ. (In Russian)

Kaminchenko D.I. (2019) Sravnitel'nyy analiz informatsionnoy povestki dnya sredstv massovoy informatsii i sovremennykh sotsial'nykh media [Comparative analysis of information agenda of mass media and contemporary social media]. Mediascope 4. (In Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2576 (accessed: 02.05.2023).

Kazakov A.A. (2015) Teoriya ustanovleniya povestki dnya vs. freyming:k voprosu o sootnoshenii podkhodov [Agenda setting theory vs. framing: on the issue of correlation of approaches]. Politiya 1 (76): 103–113. (In Russian)

Lang K., Lang С.Е. (2002) Television and Politics. New York: Rutledge.

Lippman U. (2004) Obshchestvennoe mnenie [Общественное мнение]. Moscow: Institut Fonda «Obshchestvennoe mnenie» Publ. (In Russian)

Lushankin S.S. (2017) Kategoriya “povestka dnya” v strukture politicheskogo protsessa: ponyatie “politicheskoy povestki dnya i modeli ee formirovaniya [Category ‘agenda’ in the structure of the political process: concept of political agenda and models of its formation]. Vestnik Udmurtskogo un-ta. Sotsiologiya. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya 1 (4). (In Russian). Available at: https://journals.udsu.ru/sociology/article/view/1176 (accessed: 02.05.2023).

Macnamara J. (2014) Journalism – PR relations revisited: The good news, the bad news, and insights into tomorrow's news. Public Relations Review 40 (5): 739–750. Available at: https://www.sciencedirect.com/journal/public-relations-review (accessed: 04.05.2023).

McCombs M., Shaw D. (1993) The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years in the Marketplace. Journal of Communication 43 (2): 58–67.

Mitrokhina T.N. (2019) Politicheskaya povestka dnya: ponyatie, spetsifika, faktory formirovaniya [Political agenda: concept, specificity, factors of formation]. Diskurs-PI. No 1 (34). Vol. 16. Pp. 59–67. (In Russian)

Smit С., Meiksins P. (1995). System, Society and Dominance Effects in Cross-National Organisational Analysis. Work, Employment and Society 9(2): 241–267. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095001709592002 (accessed: 08.05.2023).

Strömbäck J., Kiousis S. (2011) Political Public Relations. Principles and Applications. Routledge, New York/London.

Strömbäck J., Kiousis S. (2013)Political Public Relations: Old Practice, New Theory-Building. Public Relations Journal 7 (4).

Vartanova E.L. (2022) Menyayushchayasya arkhitektura media i tsifrovye platformy [Changing media architecture and digital platforms]. MediaAlmanah 1 (108): 8–13. (In Russian)

Zokh L.M., Molleda Kh.K. (2006) Postroenie teoreticheskoy modeli otnosheniy so SMI s ispol'zovaniem freymov, informatsionnykh subsidiy i postroeniya povestki dnya [Building of the theoretical model of relationship with the media using frames, information subsidies and agenda setting]. (In Russian)