Languages

You are here

Communication Aspects of Legitimizing Unpopular Political Decisions   For citation: Trokhinova O.I. (2018) Kommunikatsionnyye aspekty legitimatsii nepopulyarnykh politicheskikh resheniy [Communication Aspects of Legitimizing Unpopular Political Decision

Научные исследования: 
Выпуски: 

For citation: Trokhinova O.I. (2018) Kommunikatsionnyye aspekty legitimatsii nepopulyarnykh politicheskikh resheniy [Communication Aspects of Legitimizing Unpopular Political Decisions]. Mediaskop1. (in Russian). Available at: http://www.mediascope.ru/2425

DOI: 10.30547/mediascope.1.2018.14

 

© Olga I. Trokhinova

PhD student at the Chair of Public Relations in Politics and State Management, Higher School of Journalism and Mass Communication, St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russia), olgatrox@gmail.com

 

Abstract

 The unpopular political decision is a serious threat to the existence of political systems and the community. Some precedents have already shown this in modern Russian history. The unpopular political decision is understandable at the domestic level. Russian researchers are beginning to study this phenomenon from the point of view of politics and communication. The unpopular political decision can both influence the legitimacy of the government and become the driver for the development of civil society.

The article presents an overview of theoretical approaches to legitimizing a political solution, the term of unpopular political decision, attempts to classify communication technologies aimed at social recognition of an unpopular political solution. The introduction of the article contains theoretical prerequisites for studying the correlation between the legitimacy of the government power and political decisions. The first part of the article presents theoretical approaches to the study of an unpopular political solution. There are the author's definition of an unpopular political solution and the classification of communication technologies aimed at legitimation in the second part. The conclusions contain a draft author's scheme for legitimizing an unpopular political solution.

Keywords: legitimacy, unpopular political decision, communication technologies, decision-making.

 

Note

Rossiyane o monetizatsii l'got [Russians on the Monetization of Benefits]. Levada-Tsentr, 2005, January 25. Available at: http://www.levada.ru/2005/01/25/rossiyane-o-monetizatsii-lgot/

 

References

Achkasova V.A., Mel'nik G.S. (eds.) (2016) Kommunikativnyye tekhnologii v protsessakh politicheskoy mobilizatsii [Communicative Technologies in the Processes of Political Mobilization]. Moscow: FLINTA: Nauka Publ.

Amatov A.M. (2011) Politicheskiy diskurs i apologiya nepopulyarnogo resheniya [The Political Discourse and Apologia of the Unpopular Decision]. Politicheskaya lingvistika 2: 11−18.

Degtyarev A.A. (2003) Metodologicheskiye podkhody i kontseptual'nyye modeli v interpretatsii politicheskikh resheniy [Methodological Approaches and Conceptual Models in the Interpretation of Political Decisions]. Politicheskiye issledovaniya 1: 159−170.

Fakhrutdinova A.Z. (2014) Prinyatiye i ispolneniye gosudarstvennykh resheniy [Adoption and Execution of Government Decisions]. Novosibirsk: SibAGS Publ.

Gellert M., Novak K. (2006) Vse o komandoobrazovanii; per. s nem. [Everything on teambuilding; transl. from German]. Moscow: Vershina Publ.

Iston D. (1997) Kategorii sistemnogo analiza politiki [Categories of System Analysis of Politics]. In: Antologiya mirovoy politicheskoy mysli: v 5 t. [Anthology of World Political Thought: in 5 vol.]. Ed. by T.A. Alekseyeva. Moscow: Mysl' Publ., vol. 2, pp. 630−642.

Kostina K.K. Tekhnologii prinyatiya i realizatsii nepopulyarnykh politicheskikh resheniy: dis. ... kand. polit. nauk [Technologies for the Adoption and Implementation of Unpopular Political Decisions: PhD political sci. diss.]. Saratov, 2007.

Kozyrev G.I. (2008) Politicheskaya konfliktologiya [Political Conflictology]. Moscow: Forum»: INFRA-M Publ.

Luman. N. (1994) Ponyatiye riska [The Concept of Risk]. THESIS 5: 135−160.

Romanovskiy M.V., Vrublevskaya O.V. (2008) Byudzhetnaya sistema Rossiyskoy Federatsii [Budget System of the Russian Federation]. St.Peterburg: Piter Publ.

Shabrova N.O. (2013) Nepopulyarnyye resheniya v usloviyakh demokratii [Unpopular Decisions in the Conditions of Democracy]. Vestnik gosudarstvennogo universiteta upravleniya 8: 78−81.

Skiperskikh A.V. (2007) Legitimatsiya vlasti v teoreticheskikh postroyeniyakh rossiyskogo i zarubezhnogo politologicheskogo diskursa [Legitimation of Power in Theoretical Constructions of Russian and Foreign Political Discourse]. Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika 4: 136−144.

Tirskikh M.G. (2007) Legitimatsiya politicheskikh rezhimov [Legitimation of Political Regimes]. Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo 10: 21−26.

Veber M. (1990) Izbrannyye proizvedeniya [Selected Works]. Moscow: Progress Publ.

Yashkova T.A. (2014) Evraziyskaya integratsiya kak prioritetnoye napravleniye rossiyskoy vneshney politiki [Eurasian Integration as a Priority for Russian Foreign Policy]. Evraziyskiy soyuz 1−2 (6−7): 80−84.