Languages

You are here

The October Revolution of 1917 and Catalan National Movement (Book review: Puigsech J. (2017) La pevolució russa I Catalunya. Vic, Eumo Editorial)

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Pruttskov G.V. (2017) Oktyabr'skaya revolyutsiya 1917 goda i katalonskoe natsional'noe dvizhenie (Retsenziya na knigu: Puigsech J. (2017) La pevolució russa I Catalunya. Vic, Eumo Editorial [The October Revolution of 1917 and Catalan National Movement (Book review: Puigsech J. (2017) La pevolució russa I Catalunya. Vic, Eumo Editorial)]. Mediaskop 4. (in Russian). Available at:http://www.mediascope.ru/2379

 

© Grigory V. Pruttskov
PhD in Philology, Associate Professor at the Chair of Foreign Literature and Journalism, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University  (Moscow, Russia), pruttskov@gmail.com

 

Reference

Puchsek Farras Zh. (2017) Istoriograficheskiy mif «Kreml' v Barselone»: rol' sovetskogo konsul'stva vo vremya grazhdanskoy voyny v Ispanii [Historiographical Myth "the Kremlin in Barselona": the role of the Soviet Consulate during the civil war in Spain]. Novaya i noveyshaya istoriya 1: 56−68.