Languages

You are here

Review of the Series of Scientific and Study Books "Stylistic Heritage"

Научные исследования: 
Выпуски: 

 

For citation: Vasilkova N.N. (2016) Retsenziya na seriyu nauchnykh i uchebnykh knig «Stilisticheskoe nasledie» [Review of the Series of Scientific and Study Books "Stylistic Heritage"].

Mediaskop 4. Available at: http://www.mediascope.ru/2240

 

 

© Natalya N. Vasilkova

PhD, Associate Professor at the Chair of Russian Language Stylistics, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), n.vasilkova@mail.ru

 

References

Ageenko F.L., Zarva M.V. (1960) Slovar' udareniy dlya rabotnikov radio i televideniya [Orthoepic Dictionary for Radio and TV Broadcasters]. Moscow: St. Publ. House of foreign and national dictionaries.

Ageenko F.L., Zarva M.V. (2000) Slovar' udareniy russkogo yazyka [Russian Orthoepic Dictionary]. In: Shtudiner M.A. (ed.). Moscow: Ayris Press Publ.

Bylinskiy K.I. (1944) Osnovy i tekhnika literaturnoy pravki [The Basics and the Technique of Editing]. Moscow; Leningrad: Gizlegprom Publ.

Bylinskiy K.I. (1948) Osnovy literaturnogo redaktirovaniya i pravki gazetnogo materiala [The Basics and the Technique of Editing Newspaper Articles]. Moscow: [n. p.].

Bylinskiy K.I., Rozental' D.E. (1957) Literaturnoe redaktirovanie [Literary Editing]. Moscow: Iskusstvo Publ.

Bylinskiy K.I., Rozental' D.E. (2011) Literaturnoe redaktirovanie [Literary Editing]. Moscow: Flinta Publ.

Chernyshev V.I. (1911) Pravil'nost' i chistota russkoy rechi: Opyt russkoy stilisticheskoy grammatiki [Accuracy and Purity of Russian Language: the Case of Russian Stylistic Grammar]: in 2 vol. St. Petersburg: [n. p.].

Dolopchev V.P. (1886) Opyt slovarya nepravil'nostey v Yuzhnoy Rusi [The Case of Dictionary of Abnormalities in Southern Ruthenia]. Odessa: [n. p.].

Golovina A.I., Zarva M.V. (1951) V pomoshch' diktoru [In Assistance to Narrator]. Moscow: Komitet radioinformatsii pri Sovete ministrov SSSR Publ.

Kalinin A.V. (2013) Kul'tura russkogo slova [The Culture of the Russian Word]. Moscow: Flinta Publ.

Kalinin A.V. (2012) Leksika russkogo yazyka [The Lexicology of Russian Language]. Moscow: Flinta Publ.

Kokhtev N.N. (1992) Osnovy oratorskoy rechi [The Basics of Oratorical Speech].Moscow: Moscow St. Univ. Publ.

Kokhtev N.N. (2012) Osnovy oratorskoy rechi [The Basics of Oratorical Speech]. Moscow: Flinta Publ.

Kokhtev N.N. (1994) Ritorika [Rhetoric]. Moscow: Prosveshchenie Publ.

Kozhina M.N. (2014) Rechevedenie. Teoriya funktsional'noy stilistiki. Izbrannye trudy [Science about Speech. Theory of Functional Stylistics. Selected Works]. Moscow: Flinta Publ.

Krysin L P., Skvortsov L.I. (1962) Pravil'nost' russkoy rechi [Accuracy of Russian Language]. In: Ozhegov S.I. (ed.). Moscow: The USSR Academy of Sciences Publ.

Ogienko I.I. (1911) Slovar' nepravil'nykh, trudnykh i somnitel'nykh slov, sinonimov i vyrazheniy v russkoy rechi [Dictionary of Irregular, Complex and Controversial Words, Synonyms and Expressions in Russian Language]. Kiev: [n. p.].

Ozhegov S.I. (ed.) (1962) Pravil'nost' russkoy rechi. Trudnye sluchai sovremennogo slovoupotrebleniya: Opyt slovarya-spravochnika [Accuracy of Russian Language. Complicated Cases of Modern Use of Words: Case of Dictionary-Directory]. Moscow: The USSR Academy of Sciences Publ.

Rakhmanin L.V. (2012) Stilistika delovoy rechi i redaktirovanie sluzhebnykh dokumentov [Stylistics of Business Speech and Official Documents' Editing]. Moscow: Flinta Publ.

Shakhmatov A.A. (1925–1927) Sintaksis russkogo yazyka [Syntax of Russian Language]. Leningrad: Rossiyskaya gosudarstvennaya akademicheskaya tipografiya Publ.

Shakhmatov A.A. (2014) Sintaksis russkogo yazyka [Syntax of Russian Language]. Moscow: Flinta Publ.

Slovar' russkogo literaturnogo slovoupotrebleniya [The Vocabulary of Russian Literary Word Use]. (1967). Kiev: [n. p.].

Vakurov V.N., Rakhmanova L.I., Tolstoy N.V., Formanovskaya N.I. (eds.) (2011) Slovar'-spravochnik «Trudnosti russkogo yazyka» [Dictionary-Directory "Difficulties of Russian Language"]. Moscow: Flinta Publ.

Vinokur T.G. (2015) Zakonomernosti stilisticheskogo ispol'zovaniya yazykovykh edinits [Regularities of the Stylistic Use of Language Units]. Moscow: Flinta Publ.

Zarva M.V. (1976) Proiznoshenie v radio- i televizionnoy rechi [Pronunciation in Radio and TV Narration]. In: Rozental' D.E. (ed.). Moscow: Iskusstvo Publ.

Zarva M.V. (1971) Slovo v efire [A Word in Broadcasting]. Moscow: TsNP GKTR Publ.

Zarva M.V. (2011) Slovo v efire. O yazyke i stile radioperedach [A Word in Broadcasting. On the Language and Style of Radio Programmes]. Moscow: Flinta Publ.

Zarva M.V. (1977) Sovremennyy russkiy yazyk: Orfoepiya. Posobie dlya studentov-zaochnikov fakul'tetov i otdeleniy zhurnalistiki gosudarstvennykh universitetov [Modern Russian Language: Orthoepy. Study Manual for Distance (Extramural) Students of the Faculties and Departments of Journalism of the State Universities]. Moscow: [n. p.].

Zemskaya E.A. (2014) Yazyk kak deyatel'nost' [Language as Activity]. Moscow: Flinta Publ.